آیا فکر می کنید” محرومیت زمان مند” به دردتان می خورد؟

53

ممکن است این سوال پیش آید که آیا  روش تربیتی محرومیت زمان مند مفید است و به درد می خورد یا خیر؟

در مورد اینکه اصلا آیا این روش تربیتی به درد می خورد یا نه با اطمینان صد در صد باید گفت بله و همچنین باید اضافه کرد که این روش خیلی هم موثراست.چرا که در اکثر خانواده ها گاهی کودکان رفتارهایی از جمله کتک زدن،قشقرق کردن،با شدت گریه کردن، دعوا کردن و …. را از خود نشان می دهند که بایستی این رفتارها را کنترل و یا حذف کرد.اجاره دهید که این بحث را با یک مثال شروع کنیم.

«من کتک خوردن را ترجیح می دهم »

آقای گوردون ، به مدت چندین ماه از روش محرومیت زمان مند استفاده می کرد و در کاهش دادن کتک زدنها و هل دادن های پسر پنج ساله اش،سامی، موفق بود. آقای گوردون تا حد زیادی، استفاده پسرش از ضربه زدنها،کتک کاری ها و بد دهنی های شدید را کاهش داده بود. او علاقمند بود تا از احساسات پسرش در مورد محرومیت زمان مند در مقایسه با سایر روش های تربیتی آگاه شود.
آقای گوردون در یک بعدازظهر یکشنبه آرام، به طور اتفاقی از پسرش پرسید «سامی، هنگامی که تو برادر کوچکت را کتک می زنی،  پدر باید با تو چکار بکند؟تو را کتک بزند و یا تو را با محرومیت مواجه کند »سامی پاسخ  داد : «من ترجیح می دهم که کتک بزنید! من می خواهم که تنبیه زود تمام شود در زمان محروم شدن من کاری برای انجام دادن ندارم، حوصله ام سر می رود. من محرومیت را دوست ندارم»

روش محرومیت زمان مند در اصلاح رفتارهای بد موثر است، زیرا کودکان از آن متنفر هستند و آن را دوست ندارند. بسیاری از کودکان، ترجیح می دهند که کتک بخورند و یا به شدت سرزنش شوند تا اینکه هر چند برای مدتی کوتاه با محرومیت زمان مند مواجه شوند.

کودکان هنگامی که در محرومیت زمان مند قرار می گیرند، توجه خانواده را از دست می دهند. آنها قدرت، کنترل و توانایی خشمگین ساختن و ناراحت کردن والدین خود را هم از دست می دهند. آنها آزادی برای بازی کردن با اسباب بازی ها و باز یها و شرکت در فعالیت های جذاب را هم از دست می دهند

کودکان دوست ندارند که رفتار مشکل آفرین خود را متوقف سازند. با این وجود، در صورتیکه آنها این رفتارهای بد را ادامه دهند، آنها به طور مکرر با محرومیت های زمان مند مواجه می شوند. در نتیجه، آنها کنار گذاشتن این رفتارهای دشوار را آسان تر می یابند !.

پس همان طور که با توجه به مثال می توان گفت محرومیت زمان مند باعث کاهش یا حذف رفتار هدف(رفتار بدی که کودک آن را انجام می دهد) شده و قطعا این روش به دردمان خواهد خورد و مفید است.

محرومیت زمان مند به لحاظ هیجانی به کودک شما صدمه نمی زند

محرومیت زمان مند، هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد ،شیوه ای ایمن و موثر برای متوقف ساختن رفتار بد کودک شماست. این شیوه به کودک کمک می کند تا به دور از مشکلات هیجانی رشد کنند . هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد محرومیت زمان مند، در صورتی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، به لحاظ هیجانی به کودکان آسیب می رساند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.