پنج نوع تنبیه برای متوقف ساختن رفتار بد کودکان

65

پنج نوع متفاوت از تنبیه های ملایم وجود دارند که شما می توانید از آنها برای کمک به کودک خود استفاده نمایید. یکی از این روشها، محرومیت زمان مند است که روشی کوتاه مدت برای محروم کردن کودک از پاداش ها، تقویت ها،توجه و فعالیت های جالب برای او است، به ویژه در متوقف ساختن سوء رفتار مستمر که تکانشی و انفجاری بوده و کنترل آن دشوار است، بسیار موثر می باشد.

هنگامی که قصد دارید از محرومیت زمان مند استفاده کنید، شما باید آن را بلافاصله پس از وقوع رفتار بد،انجام دهید.

چهار روش تنبیهی دیگر، رو شهایی هستند که حتی اگر نتوانید آنها را بلافاصله اعمال کنید، باز هم موثر هستند؟ آنها عبارتند از:

۱- سرزنش و مذمت

۲- پیامدهای طبیعی

۳- پیامدهای منطقی

۴- جریمه رفتاری

شما می توانید به آسانی این روش های موثر را بیاموزید.اگر شما با شیوه های متعددی برای برخورد صحیح با یک سوء رفتار خاص آشنایی داشته باشید، برخورد با آن برایتان بسیار آسان تر خواهد بود.

برای استفاده صحیح از تنبیه ملایم از این دستورالعملها پیروی کنید:

۱- تنبیه را به مقدار کم اعمال کنید.
۲- تنها از تنبیه ملایم استفاده کنید.
۳- تنبیه را بلافاصله پس از وقوع رفتار بد اعمال کنید.
۴- تنبیه را زمانی اعمال کنید که برخود مسلط هستید.
۵- به طور مختصر دلیل تنبیه را بیان کنید.
۶-از تنبیه بدنی بپرهیزید.

استفاده صحیح از سرزنش و مذمت

“مادر تازه دریافته بود که مایکله هفت ساله از حرف او سرپیچی کرده و تقریبا تمامی شیرینی های شکلاتی داخل جعبه را که برای دسر نگه داشته بود، خورده است. مادر به سمت دخترش رفت و با تن صدای جدی و گفت :« من از اینکه شیرینی ها را خورده ای، از دستت ناراحت هستم» من آنها را برای بعد از شام نگه داشته بودم. حالا ما  برای امشب دسر نداریم”

در اینجا مادر مایکله به درستی از روش مذمت که یکی از اشکال تنبیه خفیف بوده و در میان والدین بسیار رایج است، استفاده می کند.به هنگام سرزنش کودکتان، آرامش خود را حفظ کرده و به طور مختصر دلیل
آن را بیان کنید

به هنگام مذمت کردن، مراقب باشید که مذمت شما متوجه رفتار کودکتان باشد نه خود کودک. شخصیت کودک را مورد انتقاد قرار ندهید.اجازه بدهید که او بداند شما هنوز به او به عنوان یک شخص احترام گذاشته و او را دوست دارید.

به جای اینکه بگویید:«تو دختر بدی هستی چون برادرت را کتک می زنی » بگویید:« کتک زدن برادرت کار بدی است » نگویید که « تو دختر شری هستی» بگویید: «این کار تو، کار شری است » رفتار باید سرزنش شود نه خود کودک.

زمانی که سرزنش و مذمت موثر نیستند، استفاده از محرومیت زمان مند یا سایر اشکال تنبیه ملایم را مد نظر قرار دهید.

علایمی که نشان می دهند سرزنش و مذمت در مورد کودک شما موثر نیستند.

• کودک شما اغلب با شما بگومگو می کند، شما را مسخره می کند،حرف بد بر زبان می آورد یا متقابلا شما را سرزنش می کند.
• کودک به شما می خندد، بی توجهی می کند و سر به هوا به نظر می رسد.
• او به هنگام سرزنش شدن، قشقرق به راه می اندازد.
• به نظر می رسد که کودک شما از دریافت توجه اضافی شما لذت می برد، حتی اگر این توجه منفی باشد.

پیامدهای طبیعی

یک پیامد طبیعی برای نپوشیدن دستکش در یک روز سرد زمستانی، سرد شدن دستهاست. نگه داشته شدن در مدرسه و از دست دادن زنگ تفریح، پیامد طبیعی عدم انجام تکالیف است .

پیامد طبیعی، رویدادی است که به طور معمول یا طبیعی، به دنبال یک رفتار بد کودک اتفاق می افتد، مگر اینکه شما برای جلوگیری از وقوع آن پیامد، پا پیش بگذارید. طبیعت یا « نظم طبیعی جهان » هم همانند والدین تنبیه خود را اعمال می کند. به کودک خود اجازه بدهید تا پیامد طبیعی رفتار خود را تجربه کند، مگر اینکه در اینکار خطری، ایمنی او را تهدید نماید.

والدینی که از پیامدهای طبیعی استفاده می کنند، براین باورند که هرگاه کودکان اجازه می یابند پیامدهای طبیعی تصمیمات و اقدامات خود را تجربه کنند، آنها یاد می گیرند که رفتار خود را بهبود بخشند . از آنجایی که تنبیه از سوی طبیعت اعمال می شود نه از سوی والدین، احتمال عصبانیت کودکان نسبت به عصبانیت آن ها از دست والدین کمتر است.

مثال هایی برای اجازه دادن وقوع پیامدهای طبیعی، برای والدین

رفتار بد                                                        پیامد طبیعی

۱ -اذیت کردن گربه                                      ۱- زخمی شدن از چنگا لهای گربه
۲- شکستن عمدی اسباب بازی                      ۲- عدم جایگزین شدن اسباب بازی شکسته توسط والدین
۳- اذیت کردن کودکان همسایه                    ۳- اجتناب کردن کودکان همسایه از بازی با او
۴- عدم انجام تکالیف                                   ۴- نگه داشته شدن در مدرسه
۵- نپوشیدن دستکش در یک روز سرد          ۵- سرد شدن دستها
۶- کند بودن در آماده شدن برای مدرسه       ۶- تأخیر در رسیدن به مدرسه و باز خواست از سوی معلم
۷-بی دقتی و ریختن نوشیدنی                    ۷- عدم دریافت مجدد نوشیدنی
۸-هل دادن و زمین انداختن کودکان هم       ۸- هل داده شدن و انداخته شدن مت
سن و سال

پیامدهای منطقی

گاهی اوقات شما نمی توانید اجازه بدهید که پیامدهای طبیعی اتفاق بیافتد، زیرا آنها برای کودک شما خطرناک هستند. به عنوان مثال، پدر نمی تواند اجازه بدهد که مایکل سه ساله پیامدهای طبیعی وارد شدن با سه چرخه به خیابان را تجربه کند. با این وجود، پدر می تواند پیامدهای منطقی را به کار گیرد. چنانچه مایکل با سه چرخه اش وارد جایی ناایمن شود، او امتیاز داشتن سه چرخه اش را برای مدت زمان خاصی از دست می دهد.

تفاوت میان پیامدهای طبیعی و پیامدهای منطقی، در چیست؟ در مورد پیامدهای طبیعی، کاری که شما انجام می دهید این است که اجازه می دهید این پیامدها اتفاق بیافتند. (کودک شما به دلیل بی توجهی ، اسباب بازی خود را می شکند و اکنون چیزی که در اختیار دارد، یک اسباب بازی شکسته است). اما پیامدهای منطقی، از سوی شما اعمال می شوند (پس از اینکه کودک شما با سه چرخه اش وارد خیابان شد، شما سه چرخه را از او می گیرید).

مثال هایی برای اعمال پیامدهای منطقی رفتارهای بد، برای والدین

رفتار بد                                                                                 پیامد منطقی

۱- آدامس به مبلمان، لباس ها یا مو می چسبد.           ۱- به مدت ۵ روز از آدامس خبری نخواهد بود

۲-خودداری از مسواک زدن مرتب                                ۲- تا زمان آغاز مجدد مسواک زدن مرتب از  شیرینی و                                                                                                 نوشیدن یها خبری  نخواهد بود

۳- خواهر و برادر هر روز صبح با هم                           ۳- برنامه خانواده برای رفتن به پارک دربرنامه امروز   دعوا و بگومگو دارند                                                               ظهر لغو می شود

جریمه رفتاری

چنانچه هیچگونه پیامد منطقی برای یک سوء رفتار خاص به ذهنتان خطور نکرد، استفاده از جریمه رفتاری را مد نظر قرار دهید. جریمه رفتاری، یک روش تنبیهی موثر اما ملایم است. کاری که شما انجام می دهید، این است که پس از وقوع برخی رفتارهای بد معین (مانند دروغ گفتن )، جریمه هایی را اعمال می کنید (مانند ممنوعیت استفاده از تلویزیون به مدت یک روز) با این حال،ارتباطی با یک سوء رفتار خاص ندارد. « منطقی » جریمه اعمال شده، به لحاظ جریمه شامل فقدان برخی امتیازات، جریمه نقدی یا انجام کاری اضافی می شود،
که به طور خاص برای کودکتان ناخوشایند است. به عنوان مثال، هر بار که هیتر نه ساله با سگ خود بد رفتاری می کند، او امتیاز و حق بازی کردن با دستگاه استریو (جریمه) را از دست می دهد، که به لحاظ منطقی، ارتباطی با بد رفتاری با سگ (رفتار) ندارد

استفاده از جریمه رفتاری در مورد رفتار بد –مثال هایی برای والدین

رفتار                                                                              جریمه

۱- فحش دادن                                                     ۱- ۲۵ سنت جریمه برای هر کلمه ناسزا
۲- دروغ گفتن به والدین                                      ۲-عدم استفاده از تلویزیون در آن روز
۳- دعوا با بچه های همسایه                                 ۳-ممنوعیت استفاده از دوچرخه به مدت دو روز
۴- اذیت مداوم برادر کوچکتر                               ۴- استریو و CD به مدت یک روز توقیف می شوند.
۵- کوتاهی در تمیز کردن اتاق خود                       ۵-ممنوعیت بازی کردن در بیرون از خانه در غروب آن روز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.