استفاده از روش تربیتی محرومیت زمان مند

54

سئوالاتی که والدین می پرسند؟
•«محرومیت زمان مند چیست ؟ »
•آیا محرومیت زمان مند می تواند به لحاظ هیجانی به کودک من آسیب برساند؟»
•«از چه سنی می توانم استفاده از محرومیت زمان مند را در مورد کودک نو پای خود آغاز کنم؟ »
•«کدامیک از رفتارهای بد کودک من،می توانند به وسیله روش محرومیت زمان مند، کاهش پیدا کند؟ »

محرومیت زمان مند به معنای محروم کردن کودک از پاداش ها، تقویت ها،توجه و فعالیت های جالب برای او است.شما سریعا کودکتان را از تقویت یا موقعیت لذت بخشی که سوء رفتار در آن موقعیت بروز کرده است دور ساخته و او را در یک مکان ساکت و کسل کننده که اصلا برای او تقویت کننده یا لذت بخش نیست، قرار می دهید.

مزایای استفاده از روش محرومیت زمان مند

• محرومیت زمان مند، بسیاری از انواع رفتار های بد را سریعا تضعیف می کند.
• محرومیت زما ن مند، به متوقف شدن دائمی برخیاز سوء رفتارها کمک می کند. سپس رفتارهای بهبود یافته، جایگزین آنها می شوند.
• یادگیری استفاده از این روش برای والدین آسان است.
• والدین گزارش می کنند که آنها احساس خشم و ناراحتی کمتری را تجربه می کنند. زیرا طرح موثری در اختیار دارند.
• والدین یک الگوی منطقی و غیر پرخاشگر برای کودکانشان هستند.
• رابطه والد – فرزندی به دنبال استفاده از روش محرومیت زما ن مند با سرعت به حالت عادی باز می گردد.

روش تربیتی محرومیت زمان مند، دو هدف را دنبال می کند .

هدف فوری عبارت است از: توقف سریع رفتار مشکل ساز و هدف بلند مدت،کمک به کودک برای دستیابی به خود – انضباطی است

بسیاری از کودکان، ترجیح می دهند که کتک بخورند و یا به شدت سرزنش شوند تا اینکه هر چند برای مدتی کوتاه با محرومیت زمان مند مواجه شوند.
کودکان، محرومیت زمان مند را دوست ندارند، زیرا سبب می شود که آنها تعدادی از فقدان های فوری را هر چند به صورت مختصر و خفیف، تجربه نمایند.
کودکان هنگامی که در محرومیت زمان مند قرار می گیرند، توجه خانواده را از دست می دهند. آنها قدرت، کنترل و توانایی خشمگین ساختن و ناراحت کردن والدین خود را هم از دست می دهند. از آنجایی که روش محرومیت زمان مند، فوری و قاطع است، کودکان از امکان کمتری برای اجتناب کردن از آن برخوردارند .

معمولا کودک شما در زمان فرستاده شدن به محرومیت زمان مند و در طول زمان محرومیت نسبت به شما برافروخته است. به طور معمول، این آزردگی، پس از اتمام زمان محرومیت، به سرعت از بین می رود.

محرومیت زمان مند به لحاظ هیجانی به کودک شما صدمه نمی زند

محرومیت زمان مند، هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد ، شیوه ای ایمن و موثر برای متوقف ساختن رفتار بد کودک شماست. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد محرومیت زما ن مند، در صورتی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، به لحاظ هیجانی به کودکان آسیب می رساند.

در یک برنامه صوتی با عنوان چگونه از محرومیت زمان مند موثر استفاده کنیم؟
تد ( ۹ ساله ) و لیزا (یازده ساله )، احساسات شخصی و واکنش های خود را در رابطه با محرومیت زمان مند توصیف می کنند. بسیاری از والدین گزارش می کنند که گوش دادن به این کودکان، دغدغه های آنها را در
مورد محرومیت زمان مند، کاهش داده است.

وقتی سن کودک شما بین ۲ تا ۱۲ سالگی است

به کار گیری روش محرومیت زمان مند مناسب برای کودکان سنین بین ۲ تا ۱۲ سالگی می باشد.

با این وجود، هنگامی که شما استفاده از روش محرومیت زما نمند را در مورد کودک خود آغاز می کنید، او نباید بیش از یازده سال داشته باشد. در مورد کودکان سنین بالاتر از  روش های تربیتی دیگر استفاده می شود.

چه نوع سوء رفتاری مستحق محرومیت زمان مند است؟

محرومیت زمان مند در کمک به اصلاح، سوء رفتا رهای مداوم کودک شما که رفتارهای تکانشی، پرخاشگرانه، هیجانی و خصمانه هستند، موثر است.محرومیت زمان مند، تنها می تواند رفتارهای زیر را کاهش دهد.

فحش دادن ، کتک زدن ، قشقرق و کج خلقی ، اذیت کردن خصمانه سایر کودکان، آزار دیگران

بددهنی یا یکی به دو کردن با والدین و سایر بزرگسالان

جیغ کشیدن توام با عصبانیت و صدای گوشخراش

پرت کردن اسباب بازی ها ، گاز گرفتن یا تهدید به گاز گرفتن

لگدزدن به دیگران ، کشیدن مو، گرفتن یقه دیگران

تف انداختن یا تهدید به تف انداختن به دیگران

پرت کردن آشغال، سنگ یا چوب به سمت دیگران

بد رفتاری یا صدمه زدن به حیوانات خانگی یا سایر حیوانات

تنبیه والدین « به قصد » گریه کردن به شیوه ای زننده و با صدای بلند

سیلی زدن، نیشگون گرفتن ،پنجه کشیدن

دو به هم زنی کردن ، جیغ کشیدن با صدای بلند

انجام کارهای خطرناک مانند وارد شدن به خیابان

تهدید لفظی و یا ژست زدن یا صدمه رساندن به دیگران

لقب دادن به دیگران یا در مقابل دیگران « ادا در آوردن »

نافرمانی از « دستور »  مبنی بر قطع فوری یک سوء رفتار

در بررسی این لیست از رفتارهای بد، آیا هیچکدام از رفتارهای فرزند خود را یافتید که خواهان حذف آن باشید؟ والدینی که از روش محرومیت زمان مند استفاده کرده اند، قادر بوده اند هر کدام از سوء رفتارهای ذکر شده را حذف کرده و یا کاهش دهند.

از محرومیت زمان مند در مورد این رفتار های دشوار، استفاده نکنید

رفتار بیش فعالانه (اما در مورد رفتار های پرخاشگرانه و مخرب ، از روش محرومیت زمان مند استفاده نمایید.)

هراسان بودن،  وابسته، ترسو یا منفعل بودن

گوشه گیری، میل به تنها بودن

رفتارهایی که والدین شاهد آنها نبوده اند

تحریک پذیری، خلق بد، بد اخلاقی

ناتوانی در انجام کارها یا فراموش کردن انجام آنها

قصور در جمع آوری لباس ها و اسباب بازی ها

در مورد لب ورچیدن، گریه کردن ملایم و ناله کردن از بی توجهی فعال،استفاده نمایید

والدین اغلب این سئوال را مطرح می کنند که آیا آنها می توانند از محرومیت زمان مند برای واداشتن کودک خود به آغاز انجام کاری مانند « تکالیفت را انجام بده » یا « اتاقت را مرتب کن » استفاده نمایند؟

محرومیت زمان مند برای متوقف ساختن رفتار است نه برای آغاز کردن رفتار.

فقط یک یا دو رفتار را به عنوان هدف، انتخاب نمایید

شما و همسرتان باید یک یا دو رفتار (رفتاربد) را برگزیده و استفاده از روش محرومیت زمان مند را با آنها آغاز کنید. به این رفتارها، رفتارهای هدفمند می گویند، زیرا هدف شما، تغییر دادن آنهاست . به صورت مداوم و مکرر، روش محرومیت زمان مند را در مورد این رفتارهای هدف، مورد استفاده قرار دهید.

استفاده از روش محرومیت زمان مند را در مورد تمامی رفتارهای نامناسب یا غیر قابل قبول کودکتان، شروع ننماید . زیرا در آن صورت ممکن است او تمام طول روز را در محرومیت سپری کند.

رفتار هدفی را که انتخاب می کنید باید قابل شمارش باشد. به عنوان مثال، باید قادر باشید که تعداد دفعاتی را که کودکتان به شما فحش داده و یا خواهر یا برادرش را اذیت می کند، بشمارید.همچنین رفتار هدفی را که انتخاب کرده اید، رفتاری باشد که به طور مکرر اتفاق بیفتد.
به هنگام شروع استفاده از این روش، هر بار که رفتار هدف روی می دهد، این روش را به کار بگیرید. شما باید در عرض یک یا دو هفته شاهد ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش در رفتار هدف باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.