استفاده از بی توجهی فعال برای رفتارهای بد کودکان

71

تشویق، توجه، لبخند، بوسیدن، نوازش و تائیدهای شما برای کودکتان و برای تقویت رفتار او اهمیت بسیار زیادی دارند.درست به همان اندازه ای که پاداش دادن به رفتار خوب کودک اهمیت دارد،پاداش ندادن به رفتار بد هم مهم تلقی می شود . هنگامی که شما رفتاری را می بینید و نمی خواهید کودکتان به آن ادامه دهد، یک گزینه موثر که شما در اختیار دارید، بی توجهی فعال آن است.

از بی توحهی فعال استفاده کنید

بی توجهی فعال برگرفتن تمام توجه خود، از کودکی است که رفتار سوء را از خود نشان می دهد . بی توجهی فعال، حصول اطمینان از عدم پاداش دادن ناخواسته به رفتار بدکودک از طریق بذل توجه است.
این روش مدیریت کودک، برای کاهش قشقرق های کودکان نوپا و کودکان در سنین پیش از مدرسه موثر است. چنانچه شما به کودک خود که در حال قشقرق و بدخلقی است توجه نشان داده و یا او را سرزنش کنید، ناخواسته این رفتار او را پاداش داده اید . از بی توجهی فعال به منظور تضعیف قشقرق های کودک خود استفاده کنید . در صورتی که کودک در محل ایمنی حضور دارد، از اتاق بیرون بروید و تا زمانی که او ساکت نشده است، به اتاق برنگردید. می توانید به او پشت کرده و وانمود کنید که توجهتان به چیز دیگری جلب شده است. هنگامی که رفتار بد کودک متوقف شده توجه خود را به او معطوف کنید. همچنین مواظب باشید که رفتار بد کودکتان شما را به دادن پاداش مادی (مانند شیرینی قبل از شام ) و یا یک پاداش فعالیتی (مانند تماشای فیلم آخر شب تلویزیون در حالی که او فردا صبح باید به مدرسه برود)، وادار نکند.

به چه صورت از بی توجهی فعال استفاده کنیم؟ از شیوه ارائه شده در زیر پیروی کنید.

۱. به طور مختصر تمام توجه خود را از کودک برگیرید.
۲. از جر و بحث، سرزنش یا صحبت کردن با کودک بپرهیزید.
۳. سر خود را برگردانید و از تماس چشمی با کودک خودداری کنید.
۴. در رفتار و یا حرکات خود، خشم را نشان ندهید.
۵. وانمود کنید که توجهتان به یک فعالیت دیگر جلب شده است یا اتاق را ترک کنید.
۶. مواظب باشید که رفتار بد کودکتان، یک پاداش مادی یا فعالیتی برای او به همراه نیاورد.
۷. هنگامی که کودکتان از رفتار بد خود دست برداشت، تمام توجه خود را به او معطوف کنید.

از بی توجهی فعال به منظور تضعیف این سوء رفتارها استفاده کنید:

• نق زدن و سروصدا به راه انداختن
• لب ورچیدن و اخم کردن
• گریه کردن با صدای بلند به منظور تحت تأثیر قرار دادن والدین
• اصرار و مطالبه مداوم
• حبس تنفس و قشقرق ملایم

بی توجهی فعال اغلب به کاهش سوء رفتار کودکان کمک می کند.با این وجود،هنگامی که این شیو موثر واقع نمی شود، ازروش های توصیف شده در زیر می توانید استفاده کنید.

•رفتار خوب جایگزین آن را پاداش دهید.

در صورتی که رفتار « رفتار هدف » کودک شما نق زدن است،رفتار جایگزین آن می تواند صحبت کردن به شیوه معمولی و طبیعی باشد. اگر دختر شما به طور معمول برای طرح خواسته هایش شیو نق زدن را در پیش می گیرد،شما باید هنگامی که او بدون نق زدن درخواستی را مطرح می کند، او را تحسین کنید. رفتار جایگزین را به منظور تقویت آن پاداش دهید.

• کودک خود را برای انجام رفتار خوب، یاری دهید

کودک خود را برای انجام رفتار خوبی که می خواهید آن را بیاموزد، یاری دهید. به عنوان مثال، چنانچه کودک شما اسباب بازی را از دست همباز ی هایش در می آورد، به او بگویید که به جای این کار، اسباب بازی خود را با او معاوضه کند. سپس خودتان نحوه معاوضه کردن اسباب بازی را به او نشان دهید.

•از« قانون مادر بزرگ » استفاده نمایید.

با استفاده از “قانون مادر بزرگ”کودکان خود را برای انجام وظایف ناخوشایند، یاری دهید. قانون مادر بزرگ می گوید:
«پس از اینکه کار خود را نجام دادی، می توانی به بازی بپردازی»
قانون مادر بزرگ را بر عکس نکنید یک نمونه از برعکس نمودن قانون « قانون مادر بزرگ »این است که بگوییم:

«می توانی اکنون تلویزیون تماشا کنی، به شرط اینکه قول بدهی بعدا تکالیف ریاضی را انجام دهی»

• والد منظمی باشید

منظم باشید و برای موثر بودن، از قبل برنام هریزی کنید. نیازهای کودک خود را قبل از اینکه رفتار بد او وادار به برآورده ساختن آنها نماید، پی شبینی نمایید .

چنانچه شما به همراه کودکان خود در حال خرید هستید، پیش از آنکه آنها به طور کامل مستأصل شوند، به خانه برگردید. چنانچه کودکان شما در حین مراسم مذهبی، قشقرق به پا می کنند، آنها را سرزنش یا تهدید نکنید . درست قبل از موقع صرف شام، هنگامی که کودکان شما گرسنه هستند و دارند جار و جنجال راه می اندازند، زمان مناسبی برای انجام یک مکالمه تلفنی طولانی نیست.

• برای کودک خود، الگوی مناسبی باشید.

والدین پیوسته در حال نشان دادن الگوهای رفتاری به کودکان خود هستند. کودک شما رفتار خوب و رفتار بد را با مشاهده و تقلید رفتار شما و دیگران می اموزد.

چنانچه شما در برخورد با سایر مردم از طعنه و انتقاد فراوان استفاده کنید،در واقع به کودک خود می آموزید که در گفتار خود بددهن باشد . برخی از کودکان با مشاهده والدین خود می آموزند که افراد در صورت صدمه دیدن، بد و بیراه و فحش بر زبان می آورند. گاهی اوقات کودکان قشقرق به پا کردن را با مشاهده والدین خود در حالاتی که کنترل هیجانات و رفتار خود را از دست داده اند، می آموزند. شما چه بخواهید چه نخواهید برای کودکان خود الگو هستید، پس الگوی خوبی باشید!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.