ارتباطات روشن میان والدین کمک به فرزند پروری موثر

58

ارتباطات روشن و مستمر میان شما و همسرتان به فرزندپروری موثر کمک می کند. همچنین، ا میان شما و کودکتان، برای کمک به او جهت بهبود رفتارش، ضروری می باشد. ارتباطات خوب، نیازمند حرف زدن و گوش دادن فراوان از سویی تمامی اعضای خانواده است. کودک شما به ارتباط خوب،انضباط و عشق نیاز دارد.

والدین باید بر سر اهداف، اتفاق نظر داشته باشند

شما و همسرتان باید تعیین نمایید که کدامیک از رفتارهای اساسی شما، اهداف و معیارهای رفتاری مورد نظر شما برای کودکتان را تعیین می کند . رفتار خوب کودک خود را پاداش داده و تقویت کنید و رفتار غیر قابل قبول او را با عدم پاداش دادن، حذف نموده یا تضعیف نمایید.

برای درک بهتر موضوع در اینجا مثالی از ارتباط روشن میان والدین آمده است.

مثال ۱: پاداش و تنبیه همزمان برای زبان بچگانه دیوید

هنگامی دیوید ۴ ساله چیزی می خواست و یا فقط در صدد جلب توجه بود از « زبان بچگانه » استفاده می کرد اگر او تشنه بود، به شیر آب آشپزخانه اشاره کرده و می گفت : «. آ. آ. آ »مادر دیوید که این زبان بچگانه را
شیرین و ملیح می دانست، اغلب آن را پاداش می داد. (هرگاه که او می گفت :«. آ. آ. آ »لیوانی آب به او می داد). اما پدر دیوید که این زبان بچگانه را زننده  می دانست، او را سرزنش می کرد و او را « بچه ننه »می نامید.

دیوید برای استفاده از این زبان بچگانه، هم پاداش دریافت می کرد و هم تنبیه می شد. با گذشت زمان، دیوید بیشتر و بیشتر هیجانی شد، به آسانی گریه می کرد و شروع به اجتناب از پدرش نمود.

پاداش دادن و تنبیه کردن کودک برای یک رفتار واحد، غیر منصفانه بوده و ممکن است موجب مشکلات هیجانی یا رفتاری شود. بر والدین لازم است که تعیین نمایند چه رفتارهای مطلوب و چه رفتارهایی نامطلوب هستند.

گفتگوی روشن میان والدین و کودک

شما و همسرتان باید با کمک همدیگر قوانینی را که می خواهید کودکتان به آنها عمل کند، تعیین نمایید. در صورت امکان کودک خود را برای مشارکت در تعیین و تعدیل قوانین تشویق کنید. چنانچه او در تعیین یک قانون مشارکت نماید، احتمالاً، بیشتر از آن تبعیت می کند. با این وجود، هنگامی که یک قانون تعیین گردید، شما باید از او انتظار تبعیت داشته باشید. او باید بداند که شما کدامیک از رفتارهایش را دوست دارید و کدام رفتارها ناپذیرفتنی هستند. البته، هیچگاه به کودک خود نگویید « بچه بدی » است.بلکه به او بگویید که فلان رفتار او را نمی پذیرید.

مثال۲ :دو قلوها در تعیین قانون مشارکت می کنند.

دیدید و جک ، دو قلوهای ۴ ساله عاشق بزن بزن و کشتی گرفتن با هم بودند. زمانی که آ نها دو ساله و کوچک بودند ، کشتی گرفتن آنها در خانه مشکلی ایجاد نمی کرد. اما آنها به سرعت بزرگ می شدند و کشتی گرفتن آنها
خانه را به هم م یریخت پدر و مادر با آنها نشستند و توضیح دادند که آنها « اکنون بزرگ شدهاند » و باید قوانین جدیدی برقرار شود. آنها از والدین خود سوال کردند.
آیا می توانیم در هال کشتی بگیریم به شرطی که در هیچ جای دیگر خانه این کار را انجام ندهیم؟»، والدین آنها با این امر موافقت کردند و قانون جدیدی متولد شد.«کشتی گرفتن در هر جای خانه، به جز در هال ممنوع است »

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.