چهار خطا در فرزند پروری که باید از آنها اجتناب کرد

50

برخی از والدین ممکن است در فرزند پروری دچار خطا هایی شوند این خطاها می توانند به ایجاد مشکلات رفتاری و هیجانی در کودکان، کمک نمایند. والدین نیز همانند کودکان بی عیب ونقص نیستند، اما نهایت سعی خود را برای تربیت کودکان به کار بگیرید.

چهار خطا در فرزند پروری

خطای۱. والدین از پاداش دادن رفتار خوب، غفلت می کنند.

خطای۲. والدین « ناخواسته » رفتار خوب را با تنبیه پاسخ می دهند.

خطای ۳. والدین« ناخواسته » رفتار بد را پاداش می دهند.

خطای۴. والدین از تنبیه کودک به دلیل رفتار بد غفلت می کنند(زمانی که تنبیه ملایم، ضرورت دارد)

مثال هایی از خطا در فرزند پروری:

خطای ۱:والدین از پاداش دادن رفتار خوب غفلت می کنند

برایان، که دانش آموز کلاس چهارم است، در حالیکه کارنامه اش را در دست دارد، به سمت پدرش می رود. پدر در صندلی راحتی خود نشسته و مشغول مطالعه روزنامه است. پدر از پاداش دادن پسرش برای گرفتن نمرات خوب درمدرسه غفلت می کند.
برایان: «من این ترم نمرات عالی گرفته ام. پدر! نگاهی به کارنامه ام می اندازی»
پدر:« باشه، اما بگذار اول این صفحه را بخوانم…. می تونی بری به مادر بگی »

زمانی که والدین این ۴ خطا را انجام می دهند در واقع باعث ،ایجاد “ناخاسته”مشکلات رفتاری در کودکان خود می شوند.مثال هایی که در اینجا آورده شده باعث ایجاد مشکلات رفتاری در کودکان می شود.

خطای ۲:والدین ناخواسته رفتار خوب را با تنبیه پاسخ می دهند.

سارا ده ساله می خواهد با شستن ظرفهای ناهار، مادرش را غافلگیر کند.مادر ناخواسته او را با تنبیه مواجه می کند.
سارا:« مادر، ظرفها را شستم. خوشحال شدی مگه نه ؟»

مادر:« بعد از مدت ها یک بار، دریکی از کارها کمک کردی. ماهی تابه روی اجاق گاز ؟چی فراموش کردی اونو بشوری»

خطای ۳ :والدین، ناخواسته رفتار بد را پاداش می دهند

پدرو شش ساله و والدین او در اردو به سر می برند. آنها به تازگی از گردش برگشته و موادی را برای ناهار با خود آورده اند. مادر کلافه، خسته و گرسنه است.
پدرو:« من می خوام قبل از ناهار به شنا برم »
مادر:« اول ناهار می خوریم و چرتی می زنیم. بعد می تونی به شنا بروی »
پدرو:«اگر اجازه ندی که به شنا برم، گریه می کنم »
مادر:«نه پدرو! هرکاری که دوست داری بکن، فقط گریه نکن! می تونی بری و هرچقدر که دلت خواست شنا کنی»

خطای۴ :والدین از تنبیه کودک به دلیل رفتار بد غفلت می کنند

پدر و مادر دراتاق نشسته اند. هردو مایک یازده ساله را مشاهده می کنند که بی محابا گوش برادر کوچکتر خود را می پیچاند. هیچکدام از والدین او را سرزنش نمی کنند و یا از سایر شیوه های تنبیهی ملایم برای تصحیح رفتار پرخاشگرانه او
استفاده نمی کنند.
مادر:«امیدوارم کمی این پسرت را تربیت کنی»
پدر:«دعوا کردن تو خون پسرهاست »

امید است که والدین با پرهیز این خطاها از مشکلات رفتاری که ممکن است در کودکان عزیزشان به وجود آید پرهیز کنند.

مشکلات جسم هم می توانند در مشکلات رفتاری نقش داشته باشند

گرسنگی یا خستگی مفرط می تواند به طور ت توانایی کودک شما را برای خود کنترلی کاهش داده و رفتار بد او را تشدید نماید . برخی عوارض پزشکی خاص هم احتمال مشکلات رفتاری را افزایش می دهند . چنانچه شما گمان می کنید که کودکتان به عارضه پزشکی دچار است، به منظور انجام چکاپ او را به نزد پزشک ویا پزشک اطفال ببرید.
هر چند که ممکن است یک عارضه پزشکی مزمن، دررفتار بد کودک شما دخیل باشد. اما بر روی اصلاح آن رفتار کار کنید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.