مرور برچسب

کودکان شاد

کشورهایی که شادترین کودکان را دارند؟

با توجه به اینکه 27 دصد از جمعیت کل کشور را کودکان تشکیل می دهند این خیلی مهم است که کودکان  در رفاه و آرامش خاطر بزرگ شوند.سلامت، تحصیلات، امنیت،رفاه مادی از جمله عواملی است که رفاه و زندگی متعادل را برای کودکان به ارمغان می آورد. اینکه…