مرور برچسب

کتاب کودکان

کتاب “فاصله ات را با من حفظ کن”

فکر کنید هر کس یک حباب شخصی دور خودش دارد. حباب شخصی آدم‌ها همیشه به یک اندازه نیست. بعضی وقت‌ها مثل وقت‌هایی که کنار یک غریبه ایستاده‌اید، یا وقتی در موقعیت جدیدی هستید، این حباب بزرگ‌تر می‌شود…بعضی وقت‎ها هم کوچک‎تر. مثل وقت‌هایی که کنار…