مرور برچسب

پوستر روز جهانی کودک

آینده را باید ساخت

«آینده را باید ساخت»؛ این شعاری است که دست‌اندرکاران برگزاری هفته ملی کودک در سال 1397 برای پاس‌داشت این رویداد ملی در ایران برگزیدند.