مرور برچسب

هنرکده لنا

کارگاه تک جلسه ای آشنایی با یوگای مادر و کودک

انعطاف‌ پذیری بدن کودک و توانایی او برای تمرکز و هماهنگی و آگاهی نسبت به اعضای بدن و ایجاد آرامش درونی از اهداف یوگاست. در کارگاه یوگای مادر و کودک شادی و جذابیت حرکات برای کودکان به طور ویژه در نظر گرفته می‌ شود. در این گروه سنی کودکان…