مرور برچسب

نظم

تربیت کودکان منظم و مسئول

همه ما دوست داریم که کودکانی منظم و مسئولی را داشته باشیم ولی متاسفانه همیشه این گونه نیست.سوالی که ممکن است به ذهن همه شما برسد اینکه چرا این گونه نیست و اینکه چه کاری باید انجام دهیم تا کودکانی منظم ومسئول داشته باشیم. خوب گوش دادن به…