مرور برچسب

مشکلات رفتاری کودکان

چهار خطا در فرزند پروری که باید از آنها اجتناب کرد

برخی از والدین ممکن است در فرزند پروری دچار خطا هایی شوند اين خطاها می توانند به ايجاد مشكلات رفتاری و هيجانی در كودكان، كمك نمايند. والدين نيز همانند كودكان بی عيب ونقص نيستند، اما نهايت سعی خود را برای تربيت كودكان به كار بگيريد. چهار…