مرور برچسب

مدرسه رفتن کودکان

راهکارهای ساده برای کاهش استرس روز اول مدرسه در کودکان

جدا کردن اتاق کودک از والدین یکی از راهکارهایی است که برای کاهش ترس و اضطراب دوری از مادر و خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است. این کار باعث می شود تا وابستگی کودک به مادر کم شود. چنانچه از همان ابتدای تولد، اتاق کودک جدا شود، کودک تصوری…