مرور برچسب

متن های زیبا برای روز کودک

متن های کوتاه و زیبا به مناسبت تبریک روز جهانی کودک

تمامی کشورهای جهان روز خاصی را به این فرشتگان زمینی اختصاص داده اند و آن را جشن می گیرند.به سبب ریشه های چندگانه برای برگزاری این روز در سرتاسر جهان برخی از ایالت های امریکا روز یک ژوئن را جشن می گیرند در حالی که برخی دیگر از ایالت ها روز…