مرور برچسب

فرهنگ

آموزش احترام و تفاوت تعصب به کودکان

بچه ها احترام گذاشتن را در خانه از والدینشان یاد می گیرند.وقتی بچه ها می ببینند که والدین آنها چه قدر محترمانه با هم و با دیگران رفتار می کنند. احترام گذاشتن  را از همان دوران کودکی یاد می گیرند. اغلب کودکان نسبت به افرادی که با خود فرق…