مرور برچسب

فرزند پروری

چهار خطا در فرزند پروری که باید از آنها اجتناب کرد

برخی از والدین ممکن است در فرزند پروری دچار خطا هایی شوند اين خطاها می توانند به ايجاد مشكلات رفتاری و هيجانی در كودكان، كمك نمايند. والدين نيز همانند كودكان بی عيب ونقص نيستند، اما نهايت سعی خود را برای تربيت كودكان به كار بگيريد. چهار…

دلیل خوش رفتاری و بد رفتاری کودکان چیست؟

چرا برخی ازكودكان، دوران كودكي را بدون مشكلات رفتاری قابل توجه پشت سر مي گذارند، در حاليكه برخی ديگر، براي والدين خود، مشكلی دايمی به را « بچه های  پردردسر » حساب مي آيند؟ رفتارهاي خوب و بد هردو به وسيله پاداش هايي شكل مي گيرند كه كودك  …