مرور برچسب

عفونت ادرار در کودکان

چگونه می توان به عفونت ادراری در کودکان پی برد؟

عفونت ادراری مشکلی رایج است که همه انسان ها ممکن است به آن دچار شوند و اغلب در اولین سال های زندگی اتفاق می افتد. اگرچه درمان این مشکل بسیار راحت است اما حتما باید قبل از پیچیده شدن مشکل درمان شود. عفونت های ادراری در کودکان بسیار رایج است…