مرور برچسب

عفونت ادراری کودکان

هر آنچه که مادران باید در مورد عفونت ادراری بدانند

هر کودکی که بیش از دو روز تب داشته باشد بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشد یعنی اینکه سرما خوردگی و یا بیماری دیگری نداشته باشد ،باید از نظر عفونت ادراری بررسی شود و آزمایش ادرار باید انجام شود. کودکانی که از رفتن به دستشویی خودداری می کنند…