مرور برچسب

دلایل دروغ

چرا کودکان دروغ می گویند

هدف کودکان از دروغگویی چیست؟ معمولاً هدف از دروغگویی، گمراه کردن طرف مقابل و یا به اشتباه انداختن فرد دیگری است تا به هدف و مقصودی که مورد نظرش است برسد. کسی که دروغ می گوید معمولاً قصد دارد از طریق آن به اغفال و فریب دیگران بپردازد و…