مرور برچسب

دستورات موثر به کودک

چگونه دستورات موثر برای کودکان بدهیم؟

غذا را روی زمين نريز ، لطفاً اسباب بازی هايت را بردار، بيا اينجا و كتت را از روی زمين بردار و آن را به چوب لباسی آويزان كن همگی دستور هستند. والدين كودكانی كه بی توجه اند اغلب قادر نيستند كه آموزش ها يا دستورات روشن و قاطعی به كودكان خود…