مرور برچسب

دانشگاه شهید بهشتی

رویداد کارآفرینی ریتاک

این رویداد در زمینه یادگیری، روانشناسی، تکنولوژی و کودک بوده و 3 هفته به طول خواهد انجامید بعد از گذراندن کارگاه­‌های تعریف شده و مناسب گروه­‌بندی انجام خواهد گرفت و افراد در یک ماراتون دوروزه به بسط ایده‌­های خود خواهند پرداخت و در مسابقه…