مرور برچسب

خشونت و تنبیه بدنی کودک

چرا نباید با کودکان باخشونت رفتار کنیم؟

کودکان هر چیزی را که می بینند و یا می شنوند و تجربه می کنند را یاد می گیرند و برای همیشه در ذهنشان ثبت می کنند و اخلاق و رفتارها هایشان  را بر اساس همان دیده ها و شنیده ها بنا می کنند.یعنی اگر مدام در معرض خشونت قرار دارند این کودک خشونت…