مرور برچسب

جعبه نگرانی

آیا تا به حال از “جعبه نگرانی” استفاده کرده اید؟

همه ما در زندگی روزمره مان مشکلات،ناراحتی ،نگرانی ها و استرس را تجربه می کنیم.در این میان افرادی هستند که خیلی منطقی واصولی با این استرس و نگرانی ها برخورد می کنند و مشکلی با این موضوع ندارد ولی بسیاری درمقابل این استرس و نگرانی ها تسلیم می…