مرور برچسب

جریمه برای تنبیه کودک

پنج نوع تنبیه برای متوقف ساختن رفتار بد کودکان

استفاده صحيح از تنبيه ملايم، به لحاظ هیجانی به كودكان صدمه نمی زند.تنبيه اغلب برای بهبود رفتار ضرورت دارد. با اين وجود، تنبيه شديد،طعنه و كنايه و تهديدات خشن می توانند به عزت نفس و سلامت هيجانی او آسيب بزنند.