مرور برچسب

تنبیه کودک

دلیل خوش رفتاری و بد رفتاری کودکان چیست؟

چرا برخی ازكودكان، دوران كودكي را بدون مشكلات رفتاری قابل توجه پشت سر مي گذارند، در حاليكه برخی ديگر، براي والدين خود، مشكلی دايمی به را « بچه های  پردردسر » حساب مي آيند؟ رفتارهاي خوب و بد هردو به وسيله پاداش هايي شكل مي گيرند كه كودك  …