مرور برچسب

تلفن همراه برای کودکان

راهکار هایی برای کنترل کودکان در استفاده از موبایل

بیشترین ترسی که والدین را وادار می کند تا کودکان خود را با تلفن همراه به مدرسه بفرستند، خطرات دزدان کودکان، بیماران جنسی و زورگیران است. آنها این وسیله را به عنوان بالا بردن میزان ایمنی و سلامت کودکان به کار می گیرند.