مرور برچسب

تغذیه کودک

بی توجهی به رژیم غذایی کودکان و نقض حقوق آنان

یکی از موارد نقض حقوق کودکان بی توجهی به رژیم غذایی کودکان است. اینکه به کودکان برخی از غذاهایی که نباید به آنها داده شود(به عنوان مثال نمک) را بدهیم، و یا برخی دیگر که حتما باید به کودک خورانده شود(مثل برخی از ویتامین ها و قطره های آهن…