مرور برچسب

انجمن یانش‌وران مانتره

در روز جهانی کودک انجمن یانش وران مانتره با همکاری کمسیون بانوان برنامه ویژه برگزار می کند

در روز جهانی کودک ، برنامه‌ای ویژه‌ی کودکان زرتشتی همراه با پیک‌نیک خانوادگی به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره و با همکاری کمیسیون بانوان زرتشتی یزد، برگزار می‌شود. این برنامه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی در پردیس دانش مارکار یزد از ساعت ۹ آغاز…