مرور برچسب

آزار جنسی کودکان

این متن برای تست آزار جنسی می باشد

افزایش بی سابقه کودک آزاری در انگلیس

طبق آمار آژانس جرائم ملی انگلیس در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۸۰ هزار نفر در این کشور به عنوان تهدید جنسی برای کودکان در فضای مجازی شناسایی شده اند که این رقم در قیاس با چهار سال قبل از آن، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است.