بازی گروهی با حلقه

89

بازی کردن در یک گروه چیزهای زیادی را به کودکان یاد می دهد.
هنگامی که بچه ها با هم به صورت گروهی بازی می کنند، یاد می گیرند که بخشی از یک تیم باشند، با توجه به سبک دیگر افراد کار کنند و رویکرد افراد دیگر را نیز بپذیرند.
یاد می گیرند که به ایده های دیگران گوش دهند و چیزهای جدید را امتحان کنند.

در اینجا به دو نوع از بازی گروهی با حلقه اشاره شده که به قرار زیر می باشد:

بازی اول :

از بچه ها بخواهید که دوش به دوش هم بایستند و دست های همدیگر را محکم بگیرند . سپس حلقه پلاستیکی که در هر محیطی که مربوط به کودکان است پیدا می شود را از دست نفر اول عبور دهید و از بچه ها بخواهید بدون حرکت کردن حلقه را به نفر بعدی بدهند . قطعا برای این که حلقه در اختیار نفر بعدی قرار بگیرد کودک باید از داخل حلقه عبور کند .
در این بازی بچه ها در یک محل ساکن ایستاده و حلقه حرکت می کند . برای رقابت بیشتر بین بچه ها و تقویت سرعت عمل و واکنش کودکان بهتر است که دو تیم داشته ابشید و بچه ها با صدای سوت بازی را شروع کنند . قطعا این بازی خیلی دلچسب و شیرین خواهد بود.

بازی با حلقه (1)

بازی دوم :

بازی دوم هم مثل بازی اول است با این تفاوت که در این بازی حلقه ثابت است و گروه حرکت می کند . شما باید قبل از بازی حلقه را روی زمین بگذارید و با آب پچ و یا هر چیز دیگر یک دایره روی زمین رسم کنید و به بچه ها بگویید که حلقه ی شما نباید از این خانه به بیرون برود . بچه ها هم برای این که به قانون بازی عمل کنند باید به صورت تک تک در داخل حلقه عبور کنند در صورتی که دستان یکدیگر را محکم گرفته اند .

بازی با حلقه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.